სერვისები

სერვისები

icon-01

ვებსაიტის შექმნა

ახალი ვებსაიტის შექმნა, არსებულის განახლება, კლიენტის მოთხოვნებზე მორგება.

icon-02

ვებსაიტის მომსახურება

არსებული ვებსაიტის მომსახურება (პროგრამული კოდის, მოდულების, ბაზების განახლება), ჰოსტინგთან და საიტთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემების აღმოფხვრა

icon-03

ჰოსტინგი

ვებ სივრცე ნებისმიერი ზომისა და მოთხოვნების ვებსაიტისთვის. თანამედროვე ჰოსტინგი სამართავი პანელით და მარტივი დიზაინით.

icon-04

პროექტის მენეჯმენტი

ვებ და IT თან დაკავშირებული სხვადასხვა  დავალებების გადაწყვეტა (სერვერული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ადმინისტრირება, ვებ სერვისების ადმინისტრირება, სერვერების ტექნიკური და პროგრამული გამართვა)

სამუშაო პროცესის ეტაპები

დავალება

სტრუქტურის ჩამოყალიბება

დიზაინის შერჩევა

ერთიანი სტრუქტურის და ვიზუალის დასრულება

გატესტვა, ხარვეზების დაკორექტირება

გაშვება

 

სამუშაო პროცესი რეალური გარემოში

შეხვედრა, დეტალების დაზუსტება

72 ალბომი

20.000 ფინჯანი ყავა

პროექტის წარმატების დასრულება, პროექტის ჩაბარება