მთვლელი

დაითვალე საიტის საფასური

ჩვენი მთვლელი დაგეხმარებათ საიტის სავარაუდო საფასურის გაგებაში

დავიწყოთ

0$

გმადლობთ, ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით

შეიყვანეთ დიზაინის ფასი

შეიყვანეთ შერჩეული დიზაინის ლინკი

აირჩიეთ გასაგრძელებლად

შემდეგი

მულტიენოვანი

გჭირდებათ თუ არა მულტიენოვანი საიტიაირჩიეთ გასაგრძელებლად

შემდეგი

მიუთითეთ ენების რაოდენობა
გთხოვთ მიუთითოთ ენები ჩამონათვალის სახით

აირჩიეთ გასაგრძელებლად

შემდეგი

ინსტალაცია/დამუშავება

გსურთ თუ არა დიზაინის თქვენს საიტზე მორგება/დამუშავება ?

აირჩიეთ გასაგრძელებლად

შემდეგი

დასრულება

აირჩიეთ გასაგრძელებლად

შემდეგი

სხვა სერვისები


თუ არ გაქვთ ნაყიდი დომენი გთხოვთ მონიშნოთ


გთხოვთ მონიშნოთ თუ არ გაქვთ შეძენილი ჰოსტინგი


მონიშნეთ თუ დიზაინის დემო ვერსიაში თქვენთვის
სასურველი ფუნქცია არ არის


დამატებითი უსაფრთხოებისთვის


გაუმჯობესებული SEO ოპტიმიზაცია


გთხოვთ მიუთითეთ თუ გსურთ
ლოგოტიპის შექმნა ან განახლება

მიუთითეთ სახელი და გვარი ვისზეც უნდა გაფორმდეს დომენი ან ორგანიზაციის დასახელება

მიუთითეთ პიროვნების პ/ნ ან ორგანიზაციის ID

მიუთითეთ საკონტაქტო ტელეფონი და მეილი

აირჩიეთ გასაგრძელებლად

შემდეგი

ვადები

გთხოვთ დასრულების თარიღი აირჩიოთ მინიმუმ 3 კვირის შემდეგ, სხვა შემთხვევაში აირჩიოთ დაჩქარებული რეჟიმი


დასრულება 7 დან 10 დღემდე

საიტზე განსათავსებელი სრული ინფორმაცია უნდა იქნას გადმოგზავნილი შეკვეთის გაკეთებიდან  3 სამუშაო დღის განმავლობაში, სხვა შემთხვევებში დაჩქარებული რეჟიმი ვერ დასრულდება მითითებულ ვადებში

აირჩიეთ გასაგრძელებლად

შემდეგი

სავარაუდო ფასი

სავარაუდო ფასი არის :

შეკვეთის დასასრული

აღწერა ინფორმაცია რაოდენობა ფასი
ფასდაკლება:
სულ :

შეკვეთა